சனி, 30 அக்டோபர், 2010

வாக்காளர்பட்டியலில் உங்கள் பெயர்பார்க்க

நாம் வாக்காளர் பட்டியலில்
பெயர்சேர்க்கவும்
எழுதிக் கொடுத்த பெயர் பட்டியலில்
இடம் பெற்றதா என்று
அறியவும் நாம் படாதபாடு பட்டிருக்கிறோம் இனி
கவலை வேண்டாம்

தேர்தல் ஆனையம்
வாக்காளர் பட்டியலை
இனையத்தில் வெளிவிட்டிருக்கிறது
இதன்மூலம் நம் பெயரை சரிபார்த்துக்
கொள்ளலாம்
முகவரி இதோ
www.elections.tn.gov.in/eroll/
( இதை கிளிக் செய்க )
இதில் முதலில்
மாவட்டம் பின் தொகுதி பெயரை கொடுக்க ஒரு அட்டவனை வரும் அதில் வாக்காளர்
பெயர், தாய் , தந்தை,
கணவர் பெயர்களை கொடுக் பட்டியலில் நம் பெயர் முகவரி
வாக்குச்சாவடி பெயர் என அனைத்து விவரங்களும் வருகிறது

தேர்தல்
ஆனையத்திற்கு நன்றி
--------------------------------------------------------------
Ovi Mail: Making email access easy
http://mail.ovi.com

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக